Subscribe:

adds 468 x 60

Monday, February 13, 2012

Forum Kesedaran ISO/OHSAS KD MAHAWANGSA


Pada 11 Feb yang lepas dan bertempat di Geladak Kereta Kebal KD MAHAWANGSA telah berlangsungnya Forum Kesedaran ISO/OHSAS kepada warga 1 MAHAWANGSA berkenaan sistem pengurusan yang telah diaplikasikan di kapal. Penglibatan semua warga kapal yang tidak bertugas termasuklah pengurusan tertinggi kapal telah memeriahkan lagi suasana. Seperti mana kelas-kelas yang pernah diadakan sebelum ini, warga kapal telah didedahkan dengan kefahaman-kefahaman baru serta bagaimana sesuatu prosedur di dalam sistem pengurusan kapal diurus tadbir dan dilaksanakan bagi menjadikan kapal sebagai sebuah organisasi yang berkualiti, efisyen dan berdaya saing di masa hadapan “Insya’allah”.


Ceramah telah disampaikan oleh 2 wakil pengurusan ISO/OHSAS kapal iaitu Lt Mohd Hilmi bin Abdul Halim TLDM dan Lt Mohd Fiqri bin Othman TLDM. Berkonsepkan “Learning from the Experience”, tema ini dilihat banyak memberi impak yang mendalam kepada warga kapal khususnya bagi menanamkan kesedaran terhadap sistem yang diamalkan dan implikasi terhadap keselamatan yang perlu dititikberatkan dengan mengambil kira kisah dan tauladan yang telah ditinggalkan oleh generasi dahulu.

Pembentangan tatacara pengisian dan penggunaan borang HIRARC Form menjadi pembuka acara dengan seluruh warga kapal didedahkan bagaimana sesuatu proses dari mengenalpasti risiko, menganalisis dan tindakan kawalan yang perlu diambil bagi mengelakkan kemalangan daripada berlaku. Kesedaran juga telah diterapkan kepada setiap warga kapal khususnya bagi memastikan sistem yang sedia ada ini diteruskan dan dibuat penambahbaikan bagi memacu organisasi ke arah sistem urustadbir kapal yang teratur dan berkopetensi. Pengenalan dan sejarah keselamatan pekerja menjadi tajuk perbualan yang menaik untuk dibincangkan serta menjadi tajuk tarikan oleh setiap warga yang hadir. Pembentangan bersahaja oleh  Lt Mohd Fiqri selain sedikit jenaka yang diselang-selikan menjadikan maklumat yang ingin disampaikan sampai ke telinga pendengar. Ekoran daripada forum yang diberikan, Pegawai Laksana Kdr Ahmad Nazree TLDM telah terpanggil untuk menyokong hujah-hujah yang telah diberikan dengan beberapa idea-idea dan gambaran yang jelas untuk dihubungkaitkan dengan situasi sebenar di kapal.

Forum yang mengambil masa 1 jam 15 minit ini juga menarik perhatian pemerintah tertinggi kapal yang turut menyatakan perasaan kagum dan gembira di atas usaha yang dilakukan oleh semua yang terlibat dalam mengelolakan aktiviti sebegini.  Pegawai Memerintah berharapkan supaya usaha seperti ini diteruskan dan ditingkatkan bagi memastikan setiap informasi dan maklumat yang ingin disampaikan menjadi amalan setiap warga 1MAHAWANGSA khususnya sebagai latihan kepada anggota-anggota baru bagi menjadikan Gagasan 1 MAHAWANGSA ke arah ‘The Best Damn Ship in The Navy’.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...