Subscribe:

adds 468 x 60

Sunday, February 26, 2012

'Sharing is Caring'

Sumber: Lt Dya Mohammad Afiq bin Andenan N/405165
Pegawai  Memerintah KD MAHAWANGSA telah dijemput oleh Pegawai-pegawai Memerintah kapal di KD SRI SANDAKAN untuk menyampaikan ceramah ‘Sharing is Caring’.  Ceramah yang diadakan di Auditorium KD SRI SANDAKAN dan dihadiri oleh semua warga KD SRI SANDAKAN yang terdiri daripada semua pegawai, bintara dan laskar kanan ke bawah.  Ceramah ini memfokuskan kepada 4 nilai teras TLDM iaitu Kemuliaan, Kesetiaan Keberanian dan Kebanggaan. 

Kemuliaan yang tinggi akan mempunyai budi pekerti luhur, jujur dan amanah kepada tanggungjawab yang diberikan.  Sirat-sifat ini merupakan ciri utama yang perlu ada bagi setiap warga TLDM bagi memastikan diri sentiasa dipandang mulia oleh rakan sekerja, pegawai mahupun dimata masyarakat.

Selain itu juga tahap disiplin yang tinggi dan patuh kepada arahan serta peraturan mencerminkan kesetiaan seorang warga TLDM kepada unit ataupun perkhidmatan.  Sikap ini adalah penting untuk mewujudkan semangat setia kepada negara tercinta.Keberanian pula merupakan sikap yang wajib ada didalam jiwa seorang tentera.  Sifat ini akan sentiasa membuat warga tentera sanggup melakukan apa sahaja mahupun berkorban nyawa demi mempertahankan  kedaulatan agama,bangsa dan negara.

Kebanggaan kepada perkhidmatan merupakan aspek yang harus disemai di dalam jiwa setiap warga TDLM.  Setiap warga TLDM jangan sekali-kali memburukkan TLDM apatah lagi mendedahkan kelemahan yang ada kepada pihak luar.  Kebanggaan menjadi warga TLDM adalah seperti menganggap TLDM satu keluarga yang harmoni yang sentiasa bangga mempertahankan negara.

Pegawai Memerintah KD MAHAWANGSA juga menegaskan, Keikhlasan juga salah satu nilai teras yang harus dipupuk di kalangan warga TLDM.  Ini adalah kerana dengan keikhlasan dapat menghasilkan kerja yang cemerlang dan berkualiti.  Tanda aras bagi sesebuah tentera laut bukan hanya dilihat dari segi pemilikan aset yang canggih atau banyak tetapi ia juga bergantung kepada warga Navy People yang mempunyai tahap sumber manusia yang tinggi.

Nilai teras ini perlu diterapkan agar seluruh warga TLDM dapat meningkatkan dan memiliki keupayaan mental yang tinggi bagi menghadapi segala cabaran dan dugaan yang dihadapi sepanjang perjalanan kita mencapai status tentera laut bertaraf dunia sejajar dengan Visi TLDM.  Ceramah yang banyak memberi banyak  manfaat ini diakhiri dengan sesi soal jawab .  

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...