Subscribe:

adds 468 x 60

Monday, January 23, 2012

ISO/OHSAS: PPE Jabatan Kejuruteraan Merin

Personal Protective Equipment (PPE) merupakan peralatan yang wajib digunakan ketika melakukan sesuatu kerja yang boleh mengancam nyawa warga kapal.

Penggunaan PPE adalah diwajibkan kepada setiap warga kapal yang melakukan kerja-kerja berbahaya ini untuk mengurangkan risiko kecederaan samaada kecil atau besar yang boleh mengakibatkan kehilangan nyawa jika terjadinya sesuatu kemalangan.

Berikut dipamerkan gambar-gambar PPE yang digunakan oleh warga Jabatan Kejuruteraan Merin KD MAHAWANGSA.

Hot work
Petugas Bilik Jentera
Petugas MCR

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...