Subscribe:

adds 468 x 60

Monday, November 28, 2011

Falsafah Pemerintah


     Sebagai seorang pemerintah saya pastinya mempunyai falsafah tersendiri. Saya semestinya inginkan yang terbaik bagi kapal ini. Iltizam serta visi saya sebelum menjawat jawatan Pegawai Memerintah adalah untuk menjadikan kapal ini sebuah kapal yang terbaik dan disegani di Armada TLDM. Saya berharap seluruh warga kapal menikmati masa yang menggembirakan, menggunakan ilmu pengetahuan yang dimiliki serta komited dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan sepanjang saya menjadi Pegawai Memerintah. Kerjasama dan semangat kerja berpasukan amat diperlukan dalam melaksanakan sesuatu tugas dan saya berkehendakkan seluruh warga KD MAHAWANGSA dapat mewujudkan semangat “1 MAHAWANGSA” iaitu pegawai dan anggota bersatu padu dalam apa jua aktiviti yang dilaksanakan demi memastikan kapal ini sentiasa berada di landasan yang betul serta menjadi “benchmark” untuk kapal-kapal lain. Sebagai kapal terkanan di Armada TLDM adalah amat penting untuk KD MAHAWANGSA menjadi yang terbaik dan contoh kepada kapal-kapal lain.

PENGHARAPAN


           Sebagai Pegawai Memerintah, pengharapan saya dari seluruh warga 1 MAHAWANGSA boleh disingkatkan sebagai “ÁCT” iaitu Attitude (Sikap), Continuous Learning (Belajar Secara Berterusan) dan Teamwork (Semangat Berpasukan).


a) Attitude (Sikap). Sekiranya ada satu sahaja elemen perlu diubah dalam diri kita untuk mencapai kejayaan yang cemerlang, elemen tersebut adalah sikap. Dengan mengubah sikap diri sendiri (dalaman), ia akan mengubah kejayaan kita (luaran). Mereka yang berjaya menanamkan sikap melakukan kerja yang sukar, penting dan memberi pulangan manakala mereka yang tidak berjaya menanam sikap suka melakukan kerja yang mudah, tidak penting & sentiasa untuk mencari alasan dalam melakukan sesuatu. Justeru, harapan saya agar warga kapal mempunyai sikap yang positif dan berkehendakkan seluruh warga kapal sentiasa berfikiran “Saya boleh melaksanakannya” berbanding “Saya tidak mampu melaksanakannya”. Warga kapal hendaklah memfokuskan kepada mencari penyelesaian kepada masalah dan bukan hanya menuding jari atas masalah tersebut bahkan dapat menyumbang kepada penambahbaikan yang berterusan. Lihatlah serta hargailah kepada kelebihan orang lain dan jangan hanya mencari kelemahan dan kesalahan orang lain. Saya berkehendakkan seluruh warga kapal terutamanya pegawai dan bintara dapat memimpin anggota bawahan serta membimbing mereka menjadi warga yang berilmu serta pengetahuan kerana pelapis ini yang bakal menerajui masa hadapan TLDM. Semua warga kapal harus merasakan pekerjaannya penting maka dirinya sendiri adalah penting, setiap tugas yang diamanahkan harus dilakukan sebaik mungkin untuk penghasilan Kelas Pertama.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...